Sayı 13, Yaz 2017

Year 4, Issue 13, Summer 2017 ISSN: 2148-7537
Makaleler

Articles

Sena Coşkun

Avrupa Birliği’nin Görsel-İşitsel Politikası Bağlamında Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’daki Radyo ve Televizyon Yayın Hizmetlerinin Denetimi

Supervision of Radio and Television Broadcasting Services in Germany, France, England and Italy in the Context of Audiovisual Policy of the European Union

199
Adem Çelik / Aykut Aykutalp

Bios Politikos’tan Homo Economicus’a: Karşılaştırmalı Bir Perspektifle Antik ve Modern Dönemde İnsan, Ekonomi ve Siyaset İlişkisi

From Bios Politikos to Homo Economicus: The Relationship Between Human, Economy and Politics in the Ancient and Modern Periods with a Comparative Perspective

223
Sertaç Timur Demir

Modern Kültürde Kentten Kaçmanın ve Uzaklara Gitmenin Sosyolojisi

The Sociology of Escaping from the City and Going far away in the Modern Culture

242
Feyza Turgay

1960-1963 Dönemi İşçi Eylemlerine Aşağıdan Bakmak

View of Labour Movements of 1960-63 Period from Below

253


Yıl 4, Sayı 13, Yaz 2017
Tam metin / Full text

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

709 İndirme