Sayı 6, Güz 2015

Issue 6, Fall 2015 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Çağdaş Emrah Çağlıyan

Varoluşa Ait Bir Gerçekliğin Betimleyicisi Olarak “Saçma” ve Amerikan Sinemasında İfade Biçimleri

“Absurd” as a Describer of a Reality Belonging to Existence and Its Expression in American Cinema

5
Türkan Erbay Dalkılıç / Tuğba Karan

Bağımsız Değişkenin Pareto Dağılımına Sahip Olması Durumunda Üyelik Fonksiyonunun Dayalı Parametre Tahmini

Parameter Estimation Based on Membership Function When an Independent Variable Has Pareto Distribution

27
Bora Erdem

Türkiye’de Yeni Medya Düzeninin Oluşumunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Rolü

The Role of Savings Deposit Insurance Fund in the Formation of New Media Order in Turkey

37
A. Ziya Sandıkcıoğlu

Yazılı Basında Köşe Yazarı Egemenliğinin Muhabirlik Pratiğine Etkileri

The Effects of Dominancy of Columnist on the Practice of Correspondent in Printed Media

55
İnsan Hakları Kitaplığı

Human Rights Library

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme 80
Convention Relating to the Status of Refugees 96


Yıl 2, Sayı 6, Güz 2015
Tam metin / Full text

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

1346 İndirme