Sayı 17, Yaz 2018

Year 5, Issue 17, Summer 2018 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Özhan Eren / Fahri Erenel
The Applicability of Program Management Approach in the Defense Acquisition Projects in Order to Avoid Deviations
Savunma Tedarik Projelerinde Sapmaların Önlenmesi Maksadıyla Program Yönetimi Yaklaşımının Uygulanabilirliği
163
Burcu Özdemir / Ayna Askeroğlu Arslan
Rusya’nın Kürdoloji Çalışmaları (1787-1947)
Russia’s Kurdology Studies (1787-1947)
194
İlhan Özkeçeci / S. Nesli Gül Durukan / Hakan Alacalı
XVII-XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Dönemi Konut Mimarisinde İç Mekân Tavan Süslemelerine Genel Bir Bakış
A General Overview of Ceiling Decoration in the Interior Design in XVII-XIX. Ottoman Period Residential Architecture
214
Saadet Uğurlu
Dijital PR ve İtibar Yönetimi Açısından Sosyal Medyada Kriz Yönetiminde Bir Vaka İncelemesi: “Üsküdar Belediyesi – Kedi Evi” Projesi
Digital PR and Reputation Management: Analysis of “Üsküdar Municipality – Cat House” as one of the Contemporary Examples in Crisis Communication
233


Yıl 5, Sayı 17, Yaz 2018
Tam metin / Full text

906 İndirme


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.