Sayı 16, Bahar 2018

Year 5, Issue 16, Spring 2018 ISSN: 2148-7537
Makaleler

Articles

Ekmel Geçer

Popüler Kültür, Politika ve Din: Prime-Time ya da Selfie Dindarlığı

Popular Culture, Politics and Religion: Prime-Time or Selfie Religiosity

85
Zeynep Kaban Kadıoğlu

Türkiye’de Medya Sahipliği Ekseninde Mülkiyet Yapılarındaki Değişimin Kronolojik Analizi (1950-2010)

A Chronological Analysis of the Change in the Ownership Structure of Media in Turkey (1950-2010)

100
Süleyman Şanlı / Abu Bakar Siddiq

Anthrozoological Study on the Agro-Pastoral Societies of Kızıltepe, Southeast Anatolia

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kızıltepe’deki Agro-Pastoral Topluluklar Üzerine Bir Antrozoolojik İnceleme

121
Arus Yumul

Hepimiz Peyami Safa’nın Sözde Kızlar’ından Çıktık

We All Came out of Peyami Safa’s So-Called Girls

139


Yıl 5, Sayı 16, Bahar 2018
Tam metin / Full text

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

509 İndirme