Sayı 16, Bahar 2018

Year 5, Issue 16, Spring 2018 ISSN: 2148-7537
Makaleler

Articles

Ekmel Geçer

Popüler Kültür, Politika ve Din: Prime-Time ya da Selfie Dindarlığı

Popular Culture, Politics and Religion: Prime-Time or Selfie Religiosity

85
Zeynep Kaban Kadıoğlu

Türkiye’de Medya Sahipliği Ekseninde Mülkiyet Yapılarındaki Değişimin Kronolojik Analizi (1950-2010)

A Chronological Analysis of the Change in the Ownership Structure of Media in Turkey (1950-2010)

100
Süleyman Şanlı / Abu Bakar Siddiq

Anthrozoological Study on the Agro-Pastoral Societies of Kızıltepe, Southeast Anatolia

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kızıltepe’deki Agro-Pastoral Topluluklar Üzerine Bir Antrozoolojik İnceleme

121
Arus Yumul

Hepimiz Peyami Safa’nın Sözde Kızlar’ından Çıktık

We All Came out of Peyami Safa’s So-Called Girls

139


Yıl 5, Sayı 16, Bahar 2018
Tam metin / Full text

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

322 İndirme


[*]İnsan ve İnsan Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) TR Dizin‘de 2017 yılı itibariyle taranmaktadır. ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Index Copernicus International (ICI), DOAJ, OAJI, InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Citation Index (ICI), Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (ResearchBib), International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan makaleler Dergipark Akademik altyapısında dijital olarak arşivlenmektedir.