Sayı 15, Kış 2018

Year 5, Issue 15, Winter 2018 ISSN: 2148-7537
Makaleler

Articles

Mahmut Akbolat / Sadık Senai / Özgün Ünal

Hizmet Kalite Algısının Performansa Etkisi: Kocaeli Gölcük Tersanesinde Bir Uygulama

The Impact of Service Quality Perception on Performance: An Application in Kocaeli Golcuk Shipyard

7
Harun Kırılmaz / Yonca Yıldırım

Sağlık Haberlerine Yönelik Yetişkin Tutumlarının Araştırılması

Investigation of Adult Attitudes Towards Health News

21
Sevda Köse

ILO: Grev Hakkına İlişkin Kriz

ILO: Crisis in Terms of Right to Strike

46
Esra Sahtiyancı Öztarhan

Vejetaryen Olmayı Seçmek

Choosing to be Vegetarian

64


Yıl 5, Sayı 15, Kış 2018
Tam metin / Full text

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

471 İndirme


[*]İnsan ve İnsan Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) TR Dizin‘de 2017 yılı itibariyle taranmaktadır. ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Index Copernicus International (ICI), DOAJ, OAJI, InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Citation Index (ICI), Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (ResearchBib), International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan makaleler Dergipark Akademik altyapısında dijital olarak arşivlenmektedir.