Sayı 14, Güz 2017

Year 4, Issue 14, Fall 2017 ISSN: 2148-7537
Makaleler

Articles

Ezgi Çakır

16 Nisan Referandum Sürecinde Başkanlık Sistemi Tartışmalarının Türk Basınına Yansımaları

Reflection of the Presidential System Discussions During April 16 Referendum in Turkish Press

273
Süleyman Dönmez / Mehmet Ali Çelik

Tek Taraflı Birliktelik (Kommensalizm), Karşılıklı Fayda Birlikteliği (Mutualizm) ve Asalaklık (Parazitizm) Üçgeninde İnsan-Doğa İlişkileri

Human-Nature Relationships within the Triangle of Commensalism, Mutualism and Parasitism

301
Yasemin Kılınçarslan

Geleneksel Japon Kabuki Dans Tiyatrosunun Aykırı Bedenleri “Onnagatalar”

Traversal Bodies of Traditional Japanese Kabuki Dance Theatre “Onnagatas”

314
Selfiye Özkan

Siyasal Reklamlarda Kültürel Unsurların İşlenmesi: AK Parti 2017 Referandum Reklam Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme

Processing Cultural Elements in Political Advertisements: A Semiological Analysis on the AK Party 2017 Referendum Film

335


Yıl 4, Sayı 14, Güz 2017
Tam metin / Full text

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

756 İndirme