Sayı 12, Bahar 2017

Year 4, Issue 12, Spring 2017 ISSN: 2148-7537
Makaleler

Articles

Sevcan Başboğa

Annelik Sanatı: Erken Cumhuriyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Çocuğun Bedensel Kurgusu

The Art of Motherhood: Children’s Bodily Construction in Children’s Periodicals Duruing the Early Republic

6
Ezgi Keskin Gaga

Sosyal Medyada Kitle Çeviri Üzerine Bir Araştırma

A Study on Crowdsourcing Translation in Social Media

31
Doğa Başar Sarıipek

“İhtiyaç” Kavramı Ekseninde Sosyal Koruma: Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı

Social Protection on the Base of “Needs”: Basic Needs Approach

43
Olkan Senemoğlu

Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Consumption, Consumption Society and Consumption Culture: A Comparative Analysis

66


Yıl 4, Sayı 12, Bahar 2017
Tam metin / Full text

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

826 İndirme