Call for PapersMakale Çağrısı

Call for Papers ISSN: 2148-7537

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi’nin makale kabul koşulları değişti.

 • Dergimiz 24. sayı ile birlikte temalı yayına geçmiştir.
 • Temmuz 2019 itibariyle sayı konusuyla doğrudan ilgili olan makaleler kabul edilecek ve editöryal incelemeden geçen makaleler değerlendirme sürecine alınacaktır.
  Bu tarih itibariyle sayı konusu kapsamı dışındaki makaleler kabul edilmeyecektir.
  Her sayının editöryal süreci kendi içinde ayrı takip edileceği için, yazarların makalelerini hangi sayı ve tema için gönderdiğini editörlere iletmesi gerekmektedir.
 • Sayı konusuyla doğrudan ilgili olmak koşuluyla, Çevre, Edebiyat, Eğitim, Etik, Felsefe, Hukuk, İletişim, İktisat, Sanat, İşletme, Siyaset, Şehir, Tarih, Toplum, Uluslararası ilişkiler, Yönetim, Yöntembilim gibi sosyal ve insani bilimler alanlarından insana dair, özgün bakış açısına sahip akademik makaleler gönderilebilir.

Sayı Bilgileri ve Yayın Takvimi

Sayı Yazı göndermek
için son tarih
Yayın tarihi
24 31 Aralık 2019 Nisan 2020
25 31 Mart 2020 Temmuz 2020
26 30 Haziran 2020 Ekim 2020
27 30 Eylül 2020 Ocak 2021
28 31 Aralık 2020 Nisan 2021
29 31 Mart 2021 Temmuz 2021
30 30 Haziran 2021 Ekim 2021

İnsan ve İnsan Dergisi

Makale Çağrısı ISSN: 2148-7537

We are expecting your academic researches, examinations and studies with a unique, human-related viewpoint for forthcoming issues, Fall 2019, Winter 2020, Spring 2020, and Summer 2020 in the following fields:

 • Environment
 • Literature
 • Education
 • Ethics
 • Philosophy
 • Law
 • Economics
 • Art
 • Communication
 • Management
 • Politics
 • City
 • History
 • Society
 • International relations
 • Administration
 • Methodology

Publication agenda

Issue Month
Summer July 2019
Fall October 2019
Winter January 2020
Spring April 2020

The articles sent to the journal must abide by the “publication and writing rules”.

Please submit your article manuscripts via Dergipark online system. Click here to go to Dergipark: Online Submit article manuscript via Dergipark