Künye

Who we are ISSN: 2148-7537

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi
ISSN : 2148-7537
Elektronik Yayın Adresi : www.insanveinsan.org

Sahibi
Okur Yazar Derneği
Osmanağa Mahallesi, Süleymanpaşa Sok. No. 30, Kat 4/40
34710 Kadıköy, İstanbul

bilgi@insanveinsan.org

Baş Editör
Dr. Halil Emre Deniş – editor@insanveinsan.org

Editörler
Arş. Gör. Dr. Ali Minarlı – aliminarli@gmail.com
Buşra Erimli – busraerimli@hotmail.com