Issue 19, Winter 2019

Yıl 6, Sayı 19, Kış 2019 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Yakup Akkuş

Osmanlı Vakıflarının Tüzel Kişiliği Var mıydı?

Did Ottoman Waqfs have a Juristic Personality?

9
Osman Çalışkan

Politik Argümantasyonun Temellendirilmesinde Ortak Kanaatlere Başvurma: Cumhur İttifakı Argümanlarına Yönelik Bir İnceleme

Appealing Endoxa in Justification of Political Argumentation: A Study on the Arguments of People’s Alliance

33
İlknur Karaaslan / Abdulkadir Şenkal

Labour Migration and International Labour Standards: An Assessment in Terms of Labour Market

Emek Göçü ve Uluslararası Çalışma Standartları: Emek Piyasası Açısından Bir Değerlendirme

45
Çiğdem Saç Kavrayan

Çağdaş Sanat ve Kimlik: Grayson Perry Eserleri Üzerinden Bir İnceleme

Contemporary Art and Identity: A Review from Grayson Perry Artworks

63
Cengiz Sunay

Türk Siyasal Hayatında Danışma Meclisi

The Constituent Assembly in Turkish Political Life

79
H. Tezcan Uysal

A Research towards the Reality of Psychological Capital in Modern Workforce

Modern İşgücünde Psikolojik Sermayenin Realitesine Yönelik Bir Araştırma

99


Year 6, Issue 19, Winter 2019
Tam metin / Full text

171 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.