Danışma KuruluAdvisory Board

Advisory Board ISSN: 2148-7537

Prof. Dr. İsmail Aytaç
Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Bünyamin Bacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. H. Emre Bağce
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Kaya Bayraktar
Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz Aydoğan Boschele
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Güven Büyükbaykal
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel Dede
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nesrin Kula Demir
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Adem Doğan
Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Can Erbil
Boston College
Prof. Dr. Ayhan Gençler
Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşen Akkor Gül
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Muhsin Halis
Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Esra Hatipoğlu
Nişantaşı Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Işık
Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Özer Kanburoğlu
İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Kutay Karaca
Nişantaşı Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Koyuncu
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Sadık Öncül
Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Birsen Örs
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Barış Özdal
Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah Özkan
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Seçkin Özmen
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Fikri Salman
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Kemalettin Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Abdulkadir Şenkal
Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Rıdvan Şentürk
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Şimşek
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Şirin
Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah Taşkesen
Bingöl Üniversitesi
Prof. Dr. Turgay Uzun
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Bahattin Yaman
Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Ergün Yolcu
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Sayım Yorgun
İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Banu Akdenizli
Northwestern Üniversitesi
Doç. Dr. Salih Akkanat
Gümüşhane Üniversitesi
Doç. Dr. Emre Ateş
İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Anıl Ertok Atmaca
Karabük Üniversitesi
Doç. Dr. Artun Avcı
Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Ebubekir Ayan
Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Meryem Ayan
Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Ülkü Ayşe Oğuzhan Börekci
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih Demir
Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Barış Doster
Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Fahri Erenel
İstinye Üniversitesi
Doç. Dr. Şakir Eşitti
Ardahan Üniversitesi
Doç. Dr. Nilsen Gökçen
Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Filiz Erdemir Göze
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Burcu Kümbül Güler
Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur Gündüz
İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Gülcan Işık
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Oğuz Işık
Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Tolga Kara
Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. İhsan Karlı
Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Nazım Kartal
Sinop Üniversitesi
Doç. Dr. Bedrettin Kesgin
Yalova Üniversitesi
Doç. Dr. Hikmet Kırık
İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Harun Kırılmaz
Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu
Ahi Evran Üniversitesi
Doç. Dr. Selçuk Koç
Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe Koncavar
Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Oya Korkmaz
Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut Masca
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Pınar Seden Meral
Beykoz Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Özçağlayan
Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Hilmi Özkaya
Uşak Üniversitesi
Doç. Dr. Armağan Öztürk
Artvin Çoruh Üniversitesi
Doç. Dr. İrfan Paçacı
Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Veli Polat
İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan Samur
Mardin Artuklu Üniversitesi
Doç. Dr. Doğa Başar Sarıipek
Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Şükrü Sim
İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Lütfi Sunar
İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Köksal Şahin
Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Soyalp Tamçelik
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Hacı Yunus Taş
Yalova Üniversitesi
Doç. Dr. Coşkun Taştan
Polis Akademisi
Doç. Dr. Yıldırım Torun
Yalova Üniversitesi
Doç. Dr. İnci Yakut
Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Bora Yenihan
Kırklareli Üniversitesi
Doç. Dr. Sinem Yıldırımalp
Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Yılmaz
Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Aslı Yurdigül
Erzurum Atatürk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şevket Kamil Akar
İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ferda Alper Ay
Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Göksel Aymaz
Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Edip Asaf Bekaroğlu
İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Budak
Kocaeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Çalık
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Adem Çelik
Kafkas Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Oktay Çetin
Piri Reis Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Elif Demoğlu
Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Cenk Erkin
Kocaeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Devrim Ertürk
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zühal Fidan
Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şenel Gerçek
Kocaeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Gök
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Gökçek
Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülbaş
Esenyurt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bilge Gürsoy
Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güven
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Kabaş
Sakarya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kaban Kadıoğlu
Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İsmet Bihter Karagöz
Gelişim Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Berna Karagözoğlu
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Atahan Birol Kartal
Beykent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Keleş
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul Korkmaz
Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Köktürk
Piri Reis Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Lüleci
Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Haldun Narmanlıoğlu
Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Alparslan Nas
Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Otrar
Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Seçil Özay
Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Özcan
Gümüşhane Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yurttaş Özcan
Sakarya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Lale Özdemir
Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Özsoy Özmen
Kocaeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mert Sunar
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Feryade Tokan Şenol
Yeditepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sefa Usta
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Uzun
Fırat Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Çelebi Yıldız
Marmara Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Esra Cizmeci
Yalova Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Aysel Ay
Marmara Üniversitesi
Dr. Ahmet Tetik
Arş. Gör. Ali Hikmet Korkmaz
Ahi Evran Üniversitesi

Danışma Kurulu ISSN: 2148-7537

Prof. İsmail Aytaç
Fırat University
Prof. Bünyamin Bacak
Çanakkale Onsekiz Mart University
Prof. H. Emre Bağce
Marmara University
Prof. Kaya Bayraktar
Yalova University
Prof. Filiz Aydoğan Boschele
Marmara University
Prof. Güven Büyükbaykal
İstanbul University
Prof. Yüksel Dede
Gazi University
Prof. Nesrin Kula Demir
Afyon Kocatepe University
Prof. Adem Doğan
Cumhuriyet University
Prof. Can Erbil
Boston College
Prof. Ayhan Gençler
Trakya University
Prof. Ayşen Akkor Gül
İstanbul University
Prof. Muhsin Halis
Kocaeli University
Prof. Esra Hatipoğlu
Nişantaşı University
Prof. Metin Işık
Sakarya University
Prof. Özer Kanburoğlu
İstanbul Aydın University
Prof. Kutay Karaca
Nişantaşı University
Prof. Emine Koyuncu
Marmara University
Prof. Sadık Öncül
Cumhuriyet University
Prof. Birsen Örs
İstanbul University
Prof. Barış Özdal
Uludağ University
Prof. Abdullah Özkan
İstanbul University
Prof. Seçkin Özmen
İstanbul University
Prof. Burcu Pelvanoğlu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar University
Prof. Fikri Salman
İzmir Katip Çelebi University
Prof. Kemalettin Şahin
Ondokuz Mayıs University
Prof. Abdulkadir Şenkal
Kocaeli University
Prof. Rıdvan Şentürk
İstanbul Ticaret University
Prof. Ahmet Şimşek
İstanbul University
Prof. İbrahim Şirin
Kocaeli University
Prof. Abdullah Taşkesen
Bingöl University
Prof. Turgay Uzun
Muğla Sıtkı Koçman University
Prof. Haldun Yalçınkaya
TOBB Ekonomi ve Teknoloji University
Prof. Bahattin Yaman
Süleyman Demirel University
Prof. Ergün Yolcu
İstanbul University
Prof. Sayım Yorgun
İstanbul University
Assoc. Prof. Banu Akdenizli
Northwestern University
Assoc. Prof. Salih Akkanat
Gümüşhane University
Assoc. Prof. Emre Ateş
İstanbul University
Assoc. Prof. Anıl Ertok Atmaca
Karabük University
Assoc. Prof. Artun Avcı
Marmara University
Assoc. Prof. Ebubekir Ayan
Kocaeli University
Assoc. Prof. Meryem Ayan
Pamukkale University
Assoc. Prof. Ülkü Ayşe Oğuzhan Börekci
Gazi University
Assoc. Prof. Fatih Demir
Celal Bayar University
Assoc. Prof. Barış Doster
Marmara University
Assoc. Prof. Fahri Erenel
İstinye University
Assoc. Prof. Şakir Eşitti
Ardahan University
Assoc. Prof. Nilsen Gökçen
Dokuz Eylül University
Assoc. Prof. Filiz Erdemir Göze
Gazi University
Assoc. Prof. Burcu Kümbül Güler
Dokuz Eylül University
Assoc. Prof. Uğur Gündüz
İstanbul University
Assoc. Prof. Gülcan Işık
Gazi University
Assoc. Prof. Oğuz Işık
Hacettepe University
Assoc. Prof. Tolga Kara
Marmara University
Assoc. Prof. İhsan Karlı
Kocaeli University
Assoc. Prof. Nazım Kartal
Sinop University
Assoc. Prof. Bedrettin Kesgin
Yalova University
Assoc. Prof. Hikmet Kırık
İstanbul University
Assoc. Prof. Harun Kırılmaz
Sakarya University
Assoc. Prof. Mustafa Kocaoğlu
Ahi Evran University
Assoc. Prof. Selçuk Koç
Kocaeli University
Assoc. Prof. Ayşe Koncavar
Marmara University
Assoc. Prof. Oya Korkmaz
Mersin University
Assoc. Prof. Mahmut Masca
Afyon Kocatepe University
Assoc. Prof. Pınar Seden Meral
Beykoz University
Assoc. Prof. Mehmet Özçağlayan
Marmara University
Assoc. Prof. Mehmet Hilmi Özkaya
Uşak University
Assoc. Prof. Armağan Öztürk
Artvin Çoruh University
Assoc. Prof. İrfan Paçacı
Marmara University
Assoc. Prof. Veli Polat
İstanbul University
Assoc. Prof. Hakan Samur
Mardin Artuklu University
Assoc. Prof. Doğa Başar Sarıipek
Kocaeli University
Assoc. Prof. Şükrü Sim
İstanbul University
Assoc. Prof. Lütfi Sunar
İstanbul University
Assoc. Prof. Köksal Şahin
Sakarya University
Assoc. Prof. Yasin Şehitoğlu
Yıldız Teknik University
Assoc. Prof. Soyalp Tamçelik
Gazi University
Assoc. Prof. Hacı Yunus Taş
Yalova University
Assoc. Prof. Coşkun Taştan
Police Academy
Assoc. Prof. Yıldırım Torun
Yalova University
Assoc. Prof. İnci Yakut
Kocaeli University
Assoc. Prof. Bora Yenihan
Kırklareli University
Assoc. Prof. Sinem Yıldırımalp
Sakarya University
Assoc. Prof. Mustafa Yılmaz
Kocaeli University
Assoc. Prof. Aslı Yurdigül
Erzurum Atatürk University
Dr. Lect. Şevket Kamil Akar
İstanbul University
Dr. Lect. Ferda Alper Ay
Cumhuriyet University
Dr. Lect. Göksel Aymaz
Marmara University
Dr. Lect. Edip Asaf Bekaroğlu
İstanbul University
Dr. Lect. Yusuf Budak
Kocaeli University
Dr. Lect. Abdurrahman Çalık
Yüzüncü Yıl University
Dr. Lect. Adem Çelik
Kafkas University
Dr. Lect. Oktay Çetin
Piri Reis University
Dr. Lect. Elif Demoğlu
Marmara University
Dr. Lect. Hakkı Cenk Erkin
Kocaeli University
Dr. Lect. Devrim Ertürk
Dokuz Eylül University
Dr. Lect. Zühal Fidan
Aksaray University
Dr. Lect. Şenel Gerçek
Kocaeli University
Dr. Lect. Özlem Gök
Gaziosmanpaşa University
Dr. Lect. Yusuf Ziya Gökçek
Marmara University
Dr. Lect. Erdinç Gülbaş
Esenyurt University
Dr. Lect. Ayşe Bilge Gürsoy
Marmara University
Dr. Lect. Ahmet Güven
Bandırma Onyedi Eylül University
Dr. Lect. Bülent Kabaş
Sakarya University
Dr. Lect. Zeynep Kaban Kadıoğlu
Marmara University
Dr. Lect. İsmet Bihter Karagöz
Gelişim University
Dr. Lect. Berna Karagözoğlu
Ağrı İbrahim Çeçen University
Dr. Lect. Atahan Birol Kartal
Beykent University
Dr. Lect. Yasin Keleş
Ondokuz Mayıs University
Dr. Lect. Tuğrul Korkmaz
Aksaray University
Dr. Lect. Abdullah Köktürk
Piri Reis University
Dr. Lect. Yalçın Lüleci
Marmara University
Dr. Lect. Haldun Narmanlıoğlu
Marmara University
Dr. Lect. Alparslan Nas
Marmara University
Dr. Lect. Mustafa Otrar
Marmara University
Dr. Lect. Seçil Özay
Marmara University
Dr. Lect. Ali Özcan
Gümüşhane University
Dr. Lect. Fatma Yurttaş Özcan
Sakarya University
Dr. Lect. Lale Özdemir
Marmara University
Dr. Lect. Arzu Özsoy Özmen
Kocaeli University
Dr. Lect. Mert Sunar
İstanbul Medeniyet University
Dr. Lect. Feryade Tokan Şenol
Yeditepe University
Dr. Lect. Sefa Usta
Karamanoğlu Mehmetbey University
Dr. Lect. Hasan Uzun
Fırat University
Dr. Lect. Nilgün Çelebi Yıldız
Marmara University
Lect. Dr. Esra Cizmeci
Yalova University
Res. Asst. Dr. Aysel Ay
Marmara University
Dr. Ahmet Tetik
Res. Asst. Ali Hikmet Korkmaz
Ahi Evran University