30. Sayı: Nasıl Bir Gelecek? Toplum 5.0’da Çalışma, Dijitalleşme ve Sosyal Koruma İlişkisi

Sayı 30
Sayı konusu: Nasıl Bir Gelecek? Toplum 5.0’da Çalışma, Dijitalleşme ve Sosyal Koruma İlişkisi
Sayı Editörü: Doç. Dr. Doğa Başar Sarıipek
Yayın tarihi: Ekim 2021
Yazı göndermek için son tarih: 31 Temmuz 2021

Çerçeve yazısı

“Çalışmanın geleceği” uzunca bir süredir birçok bilimsel disiplinin gündemini yoğun biçimde meşgul etmektedir. Önerilen bu özel sayı, işin geleceğini sosyal koruma, refah ve yeni teknolojilerle ilişkilendirmekte ve toplumsal yansımalarını geniş bir perspektiften ele almayı amaçlamaktadır. Daha açık bir ifadeyle, tipik/atipik çalışma, sağlık ve sosyal koruma hakkı, yoksulluk ve refah gibi olguların kesişim noktasında, orta ve uzun vadeli gelecek beklentilerini araştırmaktadır. Bu bağlamda şu genel soruyu sormaktadır: İleri teknoloji ve hızlı dijitalleşmenin tetiklediği yaygın ve hızlı değişimin bireysel/toplumsal refah, mevcut çalışma biçimleri, toplumsal ilişkiler ve toplumun genel olarak örgütlenme biçimleri üzerindeki etkileri nelerdir?

Bu sayıda, yazarlar tarafından ele alınabilecek alt başlıklara ve sorulara ilişkin bazı örnekler şunlardır:

  • Hangi küresel eğilimler çalışmayı etkiliyor ve çalışmadaki değişiklikler yoksulluğu/refahı ya da genel olarak sosyal koruma sistemlerini nasıl etkileyebilir?
  • Küresel salgınlar ve felaketler sağlığı, yoksulluğu ve toplumsal refah dayanışmasını nasıl etkileyecektir?
  • Yeni çalışma biçimlerinin çalışan yoksullar bağlamındaki yansımaları ve etkileri ne yönde gerçekleşecektir?
  • Tüm bu dönüşümleri bünyesinde barındıran Toplum 5.0 koşulları, temel bir insan hakkı olan sosyal koruma hakkında ve toplumların bunu koruma yeteneğinde nasıl bir değişim/dönüşüm yapacaktır?

Doç. Dr. Doğa Başar Sarıipek
Sayı Editörü