27. Sayı: Eğitim Politikaları

Sayı 27
Sayı konusu: Eğitim Politikaları
Sayı editörü: Prof. Dr. Ahmet Şimşek
Yayın tarihi: Ocak 2021
Yazı göndermek için son tarih: 30 Eylül 2020

Konu Çerçevesi

Değerli akademisyen ve yazarlar,

İnsan ve İnsan Dergisi’nin makale Ocak 2021 sayısının konusu “Eğitim Politikaları” olarak
belirlenmiştir. Sayı editörü Prof. Dr. Ahmet Şimşek’in olduğu bu sayıda, aşağıdaki konularda
yazıların gönderilmesi beklenmektedir:

  • Eğitimin zamana bağlı değişen kavramsal, epistemolojik ve işlevsel anlamlarının
  • çözümlemesi,
  • Geçmişten bugüne kadar eğitim sistemleri ve politikalarındaki değişim/ dönüşüm,
  • Dünya’da ve Türkiye’de eğitim politikalarının karşılaştırılması,
  • Türklerde eğitimin çeşitli boyutlarda değişimi/ dönüşümü,
  • Eğitim politikalarının toplum/kültür/ekonomi bağlantısı ve bu bağlamda özellikle siyaset-
  • eğitim, kültür – eğitim, ekonomi – eğitim, bilim – eğitim, ideolojiler ve eğitim ilişkisi,
  • Okullaşma sürecinden evde eğitime (homeschool) geçiş,
  • Dünya’da ve Türkiye’de online (dijital) eğitimin bir sistem olarak geleceği vs.

Makalelerinizi 30 Ekim 2020’ye kadar İnsan ve İnsan Dergisi’nin Dergipark sitesinden sisteme
girmeleri beklenmektedir. http://dergipark.org.tr/tr/pub/insanveinsan

Not: Dergimiz TR Dizin başta olmak üzere birçok uluslararası indekste taranmaktadır.

Saygı ile duyururuz.