26. Sayı: Medyanın Ekonomi Politiği

Sayı 26
Sayı konusu: Medyanın Ekonomi Politiği
Sayı editörü: Doç. Dr. Ebubekir Ayan
Yayın tarihi: Ekim 2020
Yazı göndermek için son tarih: 15 Ağustos 2020

Konu Çerçevesi

Diğer birçok faaliyet sahası gibi kuşkusuz medya sektörü de kâr amaçlı bir organizasyondur ve tüm bileşenleriyle birlikte doğal olarak mali bir getiri de hedeflemektedir. Bununla birlikte medya gücünün “daha fazla” maddi çıkar için araçsallaştırılması da, medyanın (basının) tarihi kadar eski bir olgudur. Medyayı asli gayelerinden uzaklaştırarak güç odaklarının vesayeti altına sokan ve “dördüncü kuvvet” işlevini yozlaştıran bu işleyiş biçimi, kimi örneklerde sadece ahlaki ve kriminal bir boyutta kalmayıp yapısal bir demokrasi sorununa da dönüşebilmekte, kuvvetler ayrılığının sivil teminatı olan medyanın erkler üzerindeki denetim işlevini etkili bir biçimde yerine getirmek yerine (ekonomi politik kaygılarla) kuvvetler ayrılığına ilişkin aykırılıkları meşrulaştıran bir tutum alması, medyayı demokrasi için bir tehdit haline dahi getirebilmektedir. Medyanın demokrasinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesindeki bu hayati rolü ona istisnai bir önem yüklemekte; meselenin ciddiyeti ve bahsedilen sorunun dünya ölçeğindeki yaygınlığı, medyanın ekonomi politiği başlığını akademik açıdan her daim canlı tutmaktadır.