Yayın Kurulu

Editorial Board ISSN: 2148-7537

Prof. Dr. H. Emre Bağce / Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel Dede / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Can Erbil / Boston College
Prof. Dr. Abdulkadir Şenkal / Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Ebubekir Ayan / Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih Demir / Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Abdullah Özkan / İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Harun Kırılmaz / Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Sunay / Yalova Üniversitesi

Baş Editör
Doç. Dr. Fatih Demir / Celal Bayar Üniversitesi

Editörler
Arş. Gör. Ali Minarlı / Marmara Üniversitesi
Halil Emre Deniş