Yayın Kurulu

Editorial Board ISSN: 2148-7537

Prof. Dr. H. Emre Bağce / Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel Dede / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Can Erbil / Boston College
Prof. Dr. Abdulkadir Şenkal / Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Ebubekir Ayan / Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih Demir / Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Abdullah Özkan / İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Harun Kırılmaz / Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Sunay / Yalova Üniversitesi

Editör
Doç. Dr. Ebubekir Ayan

Editör Yardımcıları
Arş. Gör. Ali Minarlı
Arş. Gör. Buşra Erimli
Halil Emre Deniş