Yayın Kurulu

Editorial Board ISSN: 2148-7537

Prof. Dr. H. Emre Bağce / Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel Dede / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Can Erbil / Boston College
Prof. Dr. Abdullah Özkan / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Abdulkadir Şenkal / Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Ebubekir Ayan / Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih Demir / Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Harun Kırılmaz / Sakarya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Sunay / Kocaeli Üniversitesi

Baş Editör
Doç. Dr. Fatih Demir / Celal Bayar Üniversitesi
E-posta: editor@insanveinsan.org

Editörler
Arş. Gör. Ali Minarlı / Marmara Üniversitesi
E-posta: aliminarli@gmail.com

Halil Emre Deniş
E-posta: emredenis@gmail.com

Buşra Erimli
E-posta: busraerimli@hotmail.com