Sayı 8, Bahar 2016

Year 3, Issue 8, Spring 2016 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Özlem Haskan Avcı / Muharrem Koç / Öznur Bayar

Zülfü Livaneli’nin Mutluluk Romanı Karakterlerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi

Analysis of the Fictitious Characters of Zülfü Livaneli’s Novel “Bliss” in Terms of Gender

5
Harun Kırılmaz / Fatma Ayparçası

Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne Yansımaları

Reflection of Modernism and Postmodernism Processes on Consumption Culture

32
Serenay Varol

Tüketici Fiyat Endeksinin Uyarlamalı Ağa Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi ile Kestirimi

Consumer Price Index Forecast with Adaptive Neuro Fuzzy Inference System

59
İnsan Hakları Kitaplığı

Human Rights Library

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi 72
Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse 93


Yıl 3, Sayı 8, Bahar 2016
Tam metin / Full text

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

1027 İndirme


[*]İnsan ve İnsan Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) TR Dizin‘de 2017 yılı itibariyle taranmaktadır. ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Index Copernicus International (ICI), DOAJ, OAJI, InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Citation Index (ICI), Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (ResearchBib), International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan makaleler Dergipark Akademik altyapısında dijital olarak arşivlenmektedir.