Künye

Who we are ISSN: 2148-7537

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi
ISSN : 2148-7537
Elektronik Yayın Adresi : www.insanveinsan.org

Sahibi
Okur Yazar Derneği
Ayvansaray m. Yeni Usul s. no: 2. 34085 Fatih İstanbul
bilgi@insanveinsan.org

Editör
Doç. Dr. Ebubekir Ayan

Editör Yardımcıları
Arş. Gör. Ali Minarlı
Arş. Gör. Buşra Erimli
Halil Emre Deniş

E-posta: editor@insanveinsan.org

[*]İnsan ve İnsan Dergisi InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Google Scholar Index ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan makaleler Dergipark Akademik altyapısında dijital olarak arşivlenmektedir.