Künye

Who we are ISSN: 2148-7537

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi
ISSN : 2148-7537
Elektronik Yayın Adresi : www.insanveinsan.org

Sahibi
Okur Yazar Derneği
Ayvansaray m. Yeni Usul s. no: 2. 34085 Fatih İstanbul
bilgi@insanveinsan.org

Baş Editör
Doç. Dr. Fatih Demir

Editörler
Arş. Gör. Ali Minarlı
Arş. Gör. Mehmet Büyükafşar
Buşra Erimli
Halil Emre Deniş

E-posta: editor@insanveinsan.org

[*]İnsan ve İnsan Dergisi Index Copernicus International (ICI), InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar Index ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan makaleler Dergipark Akademik altyapısında dijital olarak arşivlenmektedir.