Künye

Who we are ISSN: 2148-7537

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi
ISSN : 2148-7537
Elektronik Yayın Adresi : www.insanveinsan.org

Sahibi
Okur Yazar Derneği
Ayvansaray m. Yeni Usul s. no: 2. 34085 Fatih İstanbul
bilgi@insanveinsan.org

Baş Editör
Doç. Dr. Fatih Demir – editor@insanveinsan.org

Editörler
Arş. Gör. Ali Minarlı – aliminarli@gmail.com
Halil Emre Deniş – emredenis@gmail.com
Buşra Erimli – busraerimli@hotmail.com

[*]İnsan ve İnsan Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) TR Dizin‘de 2017 yılı itibariyle taranmaktadır. ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Index Copernicus International (ICI), DOAJ, OAJI, InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Citation Index (ICI), Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (ResearchBib), International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan makaleler Dergipark Akademik altyapısında dijital olarak arşivlenmektedir.