Editorial Board

Yayın Kurulu ISSN: 2148-7537

Prof. H. Emre Bağce / Marmara University
Prof. Yüksel Dede / Gazi University
Prof. Can Erbil / Boston College
Prof. Abdulkadir Şenkal / Kocaeli University
Assoc. Prof. Ebubekir Ayan / Kocaeli University
Assoc. Prof. Fatih Demir / Celal Bayar University
Assoc. Prof. Abdullah Özkan / Istanbul University
Asst. Prof. Harun Kırılmaz / Sakarya University
Asst. Prof. Cengiz Sunay / Yalova University

Editor- in Chief
Assoc. Prof. Ebubekir Ayan / Marmara University

Assistant Editors
Res. Asst. Ali Minarlı
Res. Asst. Buşra Erimli
Halil Emre Deniş