Issue 3, Winter 2015

Sayı 3, Kış 2015 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
H. Emre Bağce
Dilemmas of Democratization in Turkey with Special Reference to “Modernization From Above”
Yukarıdan Modernleşme Bağlamında Türkiye’de Demokratikleşme Çıkmazı
4
İlknur Karaaslan
Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları
Seeking the Employment Focused Minimum Income Support for Turkey in the Framework of European Union Applications
18
Mustafa Ali Minarlı / Burak Yılmaz
Asya Politik Sineması Üzerine Notlar
Notes on Asian Political Cinema
37
Seçil Özay
Ölümünün 100. Yılında Bir Dava Gazetecisi: Gaspıralı İsmail
Gaspıralı İsmail: An Advocacy Journalist on the 100th Anniversary of His Death
51
İnsan Hakları Kitaplığı
Human Rights Library
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 61
The Universal Declaration of Human Rights 66


Year 2, Issue 3, Winter 2015
Tam metin / Full text

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

1665 Downloads


[*]İnsan ve İnsan Journal is indexed by TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) (Social Sciences and Humanities Database) TR Dizin, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Index Copernicus International (ICI), DOAJ, OAJI, InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Citation Index (ICI), Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (ResearchBib), International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index and Türk Eğitim İndeksi (Turkish Education Index). The articles published in the Journal are archived digitally in the Dergipark Akademik infrastructre.