Issue 15, Winter 2018

Yıl 5, Sayı 15, Kış 2018 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Mahmut Akbolat / Sadık Senai / Özgün Ünal

Hizmet Kalite Algısının Performansa Etkisi: Kocaeli Gölcük Tersanesinde Bir Uygulama

The Impact of Service Quality Perception on Performance: An Application in Kocaeli Golcuk Shipyard

7
Harun Kırılmaz / Yonca Yıldırım

Sağlık Haberlerine Yönelik Yetişkin Tutumlarının Araştırılması

Investigation of Adult Attitudes Towards Health News

21
Sevda Köse

ILO: Grev Hakkına İlişkin Kriz

ILO: Crisis in Terms of Right to Strike

46
Esra Sahtiyancı Öztarhan

Vejetaryen Olmayı Seçmek

Choosing to be Vegetarian

64


Year 5, Issue 15, Winter 2018
Tam metin / Full text

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

280 Downloads


[*]İnsan ve İnsan Journal is indexed by Index Copernicus International (ICI), InfoBase Index, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Citation Index (ICI), Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (ResearchBib), International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index and Türk Eğitim İndeksi (Turkish Education Index). The articles published in the Journal are archived digitally in the Dergipark Akademik infrastructre.